— กำแพงเพชร, 09 มิถุนายน 2554


ขนมเทียนแก้ว เึีิ้ครื่องปรุง / ส่วนผสม ๑.ถั่วเขียวกระเทาะเปลือก ๒. น้ำตาลทราย ๓.น้ำมันพืช ๔. กระเทียม / พริกไทย / เกลือป่น ๕. เนื้อหมู /กุ้งแห้ง ๖. น้ำสะอาด / มะพร้าว ๗. แห้งถั่วเขียว ๘. แป้งมัน ขั้นตอน / วิธีทำ ๑. เตรียมใบตองให้พร้อม ๒. ทำไส้ขนม โดยแช่ถั่วเขียว ๒ ชั่วโมง ๓.นึ่งถั่วเขียวให้สุกแล้วตำให้ละเอียด ๔. ผัดไส้ขนมเทียนปรุงรสตามใจชอบ ๕. ปั้นไส้ขนมเป็นก้อนกลม ๆ แช่ตู้เย็น ๖. ผสมแป้งมัน / แป้งถั่วเขียว / น้ำตาล / น้ำ ตั้งไฟ กวนจนแป้งสุกเหนียว นำแป้งที่กวนเสร็จแล้วมาปั้นกับไส้ขนมเป็นก้อนกลม ๆ หล่อด้วยน้ำมันพืช นำตัวขนมเทียนที่ปั้นเสร็จแล้วห่อด้วยใบตองเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด นึ่งขนมเทียนให้สุก รับประทานได้ เทคนิคในการทำ คัดสรรวัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้อย่างมีคุณภาพ และเกรดเอ บุคคลผู้รู้ด้านอาหารพื้นบ้าน ชื่อ นายวิเชียร เอี่ยมรักษา อายุ ๔๘ ปี อาชีพ ค้าขาย มีประสบการณ์ในการทำอาหาร ๑๐ ปี ที่อยู่ ๑๔๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองจอกพัฒนา ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อร้านอาหาร เอี่ยมจิตรขนมไทย จำหน่ายที่ บ้านเอี่ยมจิตร เลขที่ ๑๔๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองจอกพัฒนา ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๖๔๐๖๕ มือถือ ๐๘๗-๘๓๙๐๒๙๗ ที่มาของอาหาร ขนมไทยประยุกต์ดัดแปลงจากขนมเทียนโดยทั่ว ไปที่คนส่วนใหญ่รู้จักไม่ค้อยมีคนริเริ่มที่จะทำ จึงทำให้เป็นขนมที่หารับประทานยากเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่คงความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัว (แปลก) โดยดัดแปลงให้เกิดความอร่อย เพื่อสร้างความประทับใจกับผู้ที่รับประทาน ถดูที่นิยมกิน ได้ตลอดทั้งปี รสชาติ ใส เหนียว นุ่ม แปลก อร่อย คุณค่าโภชนาการ ๑. ให้พลังงาน ๒. ให้โปรตีน ๓. ให้ไขมัน ๔. ให้เกลือแร่