— อ่างทอง, 06 มิถุนายน 2554


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฤกษาป่าโมก นายจิรพงศ์ ม่วงเกตุ โทรศัพท์ : 084 3389110, 035 662038 ที่อยู่ 638/ข หมู่ 6 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130