— นครนายก, 01 มิถุนายน 2554

ลักษณะ : รัชกาลที่๕ ได้นำมาถวายวัดในปีพ.ศ.๒๓๕๑ เมื่อครั้งเสด็จมาประทับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร สร้างด้วยเนื้อสำริด