— ประจวบคีรีขันธ์, 17 มิถุนายน 2554


วัดเขาราษฎร์บำรุง เป็นศาสนสถานอยู่ในตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ประกอบศาสนกิจ และจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามณร และบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกปี