— เชียงใหม่, 21 มิถุนายน 2554

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านถ้ำตับเตา หมู่ ๑๓ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ไม้ตะเคียนเป็นไม้ประจำถิ่นภาคกลาง ตามตำนานเล่าว่า พื้นที่บริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองในปัจจุบัน เมื่อประมาณ  ๓๐๐ กว่าปีที่แล้ว  มีผู้นำต้นตะเคียนมาปลูกไว้ ๕ ต้น ต่อมาต้นตะเคียนเริ่มล้มทีละต้น ก่อนที่ต้นสุดท้ายจะล้ม ชาวบ้านได้ยินเสียงดนตรีไทยกังวาน จึงเชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนทองสถิตอยู่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ นายโชคดี  อมรวัฒน์  นายอำเภอไชยปราการ ได้ทำบุญทอดผ้าป่า หาทุนสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองและทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญต้นตะเคียนมาตั้งในศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๒