— หนองคาย, 19 มิถุนายน 2554


เฟอร์นิเจอร์รากไม้ เป็นการนำรากไม้มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ โต๊ะรับแขก เก้าอี้ รากไม้ที่นิยมมาทำ คือ ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้แดง วิธีการทำ ชาวบ้านจะไปขุดรากไม้ที่ถูกตัดลำต้นไปแล้วที่มีอยู่ในท้องไร่ – ท้องนา นำรากไม้ที่ได้มาล้าง ขัดทำความสะอาด แล้วนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะรับแขก เก้าอี้ ลงสีลงแว๊กให้สวยวงาม ราคาจำหน่ายชุดละ 3,000 บาท วบ้าน