— บุรีรัมย์, 14 มิถุนายน 2554


เป็นสถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม, และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีของอำเภอบ้านด่าน