— พระนครศรีอยุธยา, 23 สิงหาคม 2554


กาเหล่าเอย ไข่ให้แม่กาฟัก

แม่กาก็หลงรัก ฟักลูกในอุทร

คาบข้าเอามาเผื่อ คาบเหยื่อมาป้อน

ถนอมไว้ในรังนอน ปลีกของเจ้ายังอ่อนๆ

แม่จะสอนให้เจ้าบิน ตีนก็เหยียบสาหร่าย

ปากก็ไซร์เข้าหาปลา กินกุ้งกินกั้ง

กินหอยตะพางแมงดา กินแล้วโผล่ไปโผล่มา

จับต้นหว้า แล้วก็มาต้นไทร