— สิงห์บุรี, 27 กันยายน 2554


นางบรรจง อสิพงษ์ อยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๓๐ สาระสำคัญ นางบรรจง อสิพงษ์ มีความสามารถทำขนมหอย(กระหรี่พับ) ส่งขายทั่วไป ได้รับความรู้จากการไปเป็นลูกมือร้านทำขนมแม่สำราญ