— พระนครศรีอยุธยา, 26 กันยายน 2554


วัดนางกุย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2330 ผู้สร้างชื่อ นางกุย เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินจึงได้มาสร้างวัดนี้ขึ้นอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเมืองอยุธยาริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศิลา ปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี ครั้งสมัยหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดได้รับความเสียหายและถูกปล่อยให้อยู่สภาพทรุดโทรม จนกระทั้งในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 โปรดฯให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนางกุย เช่น พระอุโบสถ เป็นต้น และหลังจากนั้นวัดนางกุยได้รับการบูรณะเรื่อยมาในสมัยปัจจุบันสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถที่สร้างในสมัยอยุธยา พระเจดีย์ทรงปรางค์จำนวน 2องค์ ศิลปะสมัยอยุธยา เจดีย์รายทรงกลมแบบล้านนา1องค์และเจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสอง 8 องค์ หอระฆังสมัยรัตนโกสินทร์ และกำแพงแก้ว