— สมุทรปราการ, 11 กันยายน 2554


วัดอโศการาม

ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัด

เนื้อที่ 33 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 204 ไร่ 75 ตารางวาวัดอโศการาม ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2498 โดยมีนายสุเมธและ

นางกิมหงษ์ ไกรกาญจน์ เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2499 ที่ได้มีนาว่า “วัดอโศการาม”เนื่องจาก

พระอาจารย์ลี ได้ไปจำพรรษาที่อินเดีย เกิดคำนึงถึงพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้อุปถัมภ์

ค้ำชู้ศาสนา จึงได้นำมาขนานนามวัดขึ้นไว้เป็นที่เทิดทูนความดี เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2500 เขตวิสุงคามสีมา

กว้าง 32.20 เมตร ยาว 50.08 เมตร ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2503ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง 8.70 เมตร ยาว 24.10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2502

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2499

กุฏิสงฆ์ จำนวน 100 หลัง เป็นอาคารไม้และคอนกรีตปูชนียวัตถุ

มีพระประธานนามว่า หลวงพ่อสินสมุทร เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองหล่อขัดเงา

ปางสมาธิแบบอินเดีย พระธุตังคเจดีย์ สร้างเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2505

เป็นรูปนี่เหลี่ยมสามชั้น 13 องค์ หลวงพ่อทรงธรรม พระพุทธรูปทองเหลือง

ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก แบบสุโขทัยอยู่ที่ศาลาการเปรียญและ

หลวงพ่อเศียรพระพุทธรูปปั้นเครื่ององค์ปิดทองพระญาณวิศิษฎ์ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน