— กรุงเทพมหานคร, 20 กันยายน 2554

รวมไว้อาลัยให้กับวีรชนผู้กล้า ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้พี่น้องชาวไทยของเรา แต่บุคคลเหล่านี้ได้สละชีพของตนเพื่อสร้างทางรถไฟเมืองกาญฯ จนได้ชื่อว่า “ทางรถไฟสายมรณะ” เพื่อแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีที่ดี ชาวไทยได้สร้างสุสานทหารสัมพันธมิตร ขึ้น เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของทหารกล้าเหล่านั้น โดยสุสานแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขวางสวยงามและสงบเงียบ สุสานพันธมิตร" หรือ "สุสานดอนรัก" หรือ "สุสานสหประชาชาติ" ที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "ป่าช้าฝรั่ง" เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะถึง 6,982 หลุม โดยเชลยศึก 300 คนเสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรคและฝังไว้ที่ค่ายนิเกะ (ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนถึงด่านเจดีย์สามองค์)ส่วนที่เหลือได้จากหลุมฝังศพเชลยศึกตามค่ายต่างๆและยังมีสุสานช่องไก่ ซึ่งรัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เพื่อสร้างสุสานสองแห่งนี้ขึ้น บรรยากาศในสุสานเงียบสงบและร่มรื่น พื้นที่ภายในได้รับการตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม เหนือหลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลืองจารึก ชื่อ อายุ และประเทศของผู้เสียชีวิต บรรทัดสุดท้ายเป็นคำไว้อาลัยที่โศกเศร้า ทุกปีจะมีวันที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตเฉพาะของคนชาติต่างๆได้แก่