— พิจิตร, 07 กุมภาพันธ์ 2555


มะม่วงเส้นกวน เป็นอีิกหนึ่งภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหาร ของชาวจังหวัดพิจิตร

วิธีทำ โดยนำเอามะม่วงแก้วซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธ์เก่าแก่ มาปอกเปลือก สับเป็นเส้น ผึ่งแดดนิดหน่อย จากนั้นนำแช่น้ำปูนใสเพื่อให้เส้นมีความกรอบ จากนั้นกวนด้วยน้ำตาลทราย จนเส้นใส นำไปรับประทานได้ พบในชนบททั่วไปในจังหวัดพิจิตร แต่ปัจจุบันนี้หารับประทานยากมาก เนื่องจากกรรมวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยาก ประกอบกับปัจจุบันรสนิยมรับประทานมะม่วงดิบมากกว่านำไปแปรรูป เนื่องจากกลุ่มคนที่ชอบ และมีเวลาแปรรูปจริง ๆ