— ศรีสะเกษ, 03 กุมภาพันธ์ 2555


วัดบ้านกอกตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษวัดบ้านกอก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต และกุฏิสงฆ์ ๑ เป็นอาคารไม้วัดบ้านกอก ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดและนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่ประจำตลอดมา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระนิล สุมโน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ปัจจุบัน พระเสถียร จารุวํโส เป็นเจ้าอาวาส