— ลำพูน, 15 มีนาคม 2555


เป็นงานใบตองที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมตามความเชื่อในการบูชาพระรัตนตรัย เชื่อว่าถ้าบูชาด้วยสิ่งที่สวยงาม จะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามของจิตใจและวิถีชีวิตของตนเองอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม/แหล่งที่มาของวัสดุที่ใช้1. ใบตอง2. ไม้กลัด หรือแม๊กสำหรับเย็บกระดาษขั้นตอนวิธีการประกอบพิธี ดั้งนี้1. นำใบตองมาซีกขนาด 2 ½ นิ้ว2. พับตามรูป และจับจีบ จำนวน 5 ชิ้น ยึดด้วยไม้กลัด หรือแม๊กเย็บกระดาษ3. นำกลีบใบตองทั้ง 5 ชิ้น มาประกอบกันเป็นรูปวงกลม4. ทำกรวยใหญ่ 1 อัน5. นำกลีบใบตองที่ประกอบแล้วไปใส่ในกรวยและยึดด้วยไม้กลัดหรือแม๊กเย็บ6. ใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก7. นำไปบูชาพระ