— นราธิวาส, 01 พฤษภาคม 2555


ชื่อ นางมัสกะ อาแว ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2511 อายุ 43 ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 81/1 ม.12 บ้านบูเกะกือจิ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 086-2891035 ความสำคัญ เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านงานช่างฝีมือพื้นบ้าน การปักจักรดอกไม้ลายดอกบนผ้าปูละหมาด ใช้ผ้าละหมาดสีขาวมีลายดอกที่สวยงามและมีความประณีตบนเนื้อผ้า เป็นผ้าละหมาดที่ได้รับความนิยมทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศที่ผลิตผ้าละหมาดที่สวยและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้การปักจักรดอกไม้บนผ้า่ละหมาดจากความฝึฝนของตนเองและความชอบในฝีมือการเย็บจนสามารถเป็นช่างที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จากผลงานการผลิตที่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการเย็บผ้าละหมาดและปักดอกเป็นเวลา 20 ปี ผลงาน ผลิตภัณฑ์ผ้าละหมาดลายดอกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผลงานได้เป็นอย่างดี