— กาญจนบุรี, 08 พฤษภาคม 2555


บัลลอยญวณ บ้านหนองขาว เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ประกอบด้วยขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่น่าสนใจใคร่รู้ ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนบ้านหนองขาวทั้งสิ้น วิถีชีวิตคนบ้านหนองขาวตั้งแต่เกิดจนตายล้วนผูกพันกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ ของท้องถิ่น ซึ่งบรรพบุรุษได้ถือปฏิบัติกันมาแต่อดีต และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เช่นการทำบัวลอยญวณ ที่ชาวบ้านหนองขาวมีการสืบทอดกันมาว่าในการจัดงานที่เป็นพิธีกรรมต่างๆ การไหว้ศาลพ่อแม่ ศาลเจ้าพ่อโรงหนัง ชาวหนองขาวจะมีการทำบัวลอยญวณเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมนั้นๆ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากที่อื่น ถึงมีการใช้น้ำตาลปึกในการทำจึงให้รสชาติดี หอมหวานและยังมีการนำเผือกและมะพร้าวอ่อนเข้าไปเป็นส่วนผสมทำให้น่ารับประทานมากขึ้น บัวลอยญวณ เป็นขนมโบราณมีลักษณะลูกใหญ่และมีไส้คล้ายมัน ขนมเทียน คือ ใช้ถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบ และมีรสชาติเดิมเล็กน้อย การทำขนมบัวลอยญวณของบ้านหนองขาวจะใช้แป้งไม่มากนัก แต่จะทำไส้ลูกใหญ่ เวลารับปรานจะทำให้ได้ลิ้มรสของถั่วเหลืองมากกว่าแป้ง และยังมีการนำภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้แก่ดอกอัญชัน มาคั้นน้ำนำมาเป็นส่วนผสมของแป้งให้มีสีม่วงน่ารับประทานมากขึ้น