— ปัตตานี, 12 มิถุนายน 2555


ปลาตะเพียน เป็นของเล่นชนิดหนึ่ง การสานปลาตะเพียนเป็นการสานเพื่อนำมาเป็นของเล่นของประดับตกแต่ง การสานใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น ใบตาล ใบลาน และใบมะพร้าว วัสดุที่นำมาสานส่วนมาก หาง่าย คือ ใบมะพร้าว ซึ่งหาได้จากต้นมะพร้าวที่มีขึ้นในท้องถิ่น ต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ยืนต้น ผลและยอดอ่อนใช้มาเป็นส่วนประกอบของอาหาร หวาน – คาว ลำต้นนำมาเลื่อนทำเป็นที่อยู่อาศัย ในให้ร่มเงา นำมามุงเป็นหลังคาแทนวัสดุอื่น และนำมาใช้เป็นวัสดุงานสานต่าง ๆ ได้วัสดุอุปกรณ์ ใบมะพร้าว กรรไกร มีด

ขั้นตอนการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว

๑. นำใบมะพร้าวสดมาฉีกเป็นเส้นยาว ๕๐ เซนติเมตร กว้าง ๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ เส้น

๒. นำใบมะพร้าวเส้นที่ ๑ มาพันมือ ๒ รอบ

๓. นำใบมะพร้าวเส้นที่ ๒ มาพับครึ่งแล้วสอดเข้าไปในใบมะพร้าวที่พันไว้ในรอบแรก

๔. เสร็จแล้วให้ใช้ใบมะพร้าวเส้นที่ ๒ สอดช่องใบมะพร้าวเส้นที่ ๑ ห่วงแรก

๕. กลับด้านหลังขึ้นมา นำใบมะพร้าวเส้นที่ ๒ ปลายด้านล่างสอดช่อง แล้วดึงจัดให้สวยงาม

๖. ใช้กรรไกรตกแต่ง ครีบและหาง