— เพชรบุรี, 23 กรกฎาคม 2555

ร้านโอวทึ้ง นายกี๋เป็นร้านขายลอดช่องน้ำตาลข้นที่เป็นขวัญใจของจังหวัดเพชรบุรี เปิดขายมาเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยเจ้าของรุ่นแรก คือ นายตั้ง ฮอปก เป็นคนจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย ยึดอาชีพขายน้ำแข็งกดลาดน้ำเชื่อม รสชาติหวาน แต่ไม่หอม จึงลองนำน้ำตาลโตนดมาเคี่ยวให้เหนียว และใส่แทนน้ำหวาน ปัจจุบัน คุณสุรางค์และคุณเขมรินทร์ พงษ์ไทย สะใภ้และบุตรชายได้สืบทอดกิจการต่อจากเตี่ยและตั้งร้านเล็ก ๆ อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ