— ขอนแก่น, 23 กรกฎาคม 2555

ประวัติความเป็นมา :ที่มาของชื่อ มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ในราว ปี พ.ศ.2118 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้นำกองทัพไปช่วยพม่าตีเมืองเวียงจันทน์ เมื่อเดินทัพถึงที่แห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอสีชมพู สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระประชวรและได้เสด็จเข้าประทับใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีชื่อว่า"ต้นหว้าสีชมพู"นาม "สีชมพู "จึงกลายมาเป็นชื่อหมู่บ้าน และชื่ออำเภอในปัจจุบันหลักฐานหรือตำนวนเล่าขานสืบต่อกันมา ที่พอจะเป็นการยืนยันเหตุผลดังกล่าว คือ เส้นทางเดินทัพ ชื่อหมู่บ้านตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น

บ้านท่าช้าง :ก็เล่าต่อกันว่าเป็นบริเวณที่ทัพช้างพักและนำช้างไปอาบน้ำ

บ้านสารจอด :ก็มีความเชื่อว่าเป็นบริเวณที่พลนำสาร นำสารส่งให้ทัพหลวงบริเวณนี้

ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช :จังหวัดหนองบัวลำภู ตามตำนวนบอกว่า เมื่อเสด็จผ่านพื้นที่อำเภอสีชมพู ถึงบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภู ทรงพระประชวรหนัก ไม่สามารถยกทัพต่อไปได้ จึงเสด็จยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา และยังปรากฎหลักฐาน คือ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน

เดิมอำเภอสีชมพู :เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอชุมแพ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ได้แยกจากอำเภอชุมแพ มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า "กิ่งอำเภอศรีชมภู" โดยแยกออกจากอำเภอชุมแพ มา 3 ตำบล คือ ตำบลศรีสุข,ตำบลสีชมพู, และตำบลนาจาน และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512 และในปีนี้ได้แยกตำบลอีก 3 ตำบล รวมเป็น 6 ตำบล ตำบลที่แยกใหม่ คือ ตำบลวังเพิ่ม แยกจาก ตำบลสีชมพู,ตำบลหนองแดง แยกจาก ตำบลศรีสุข, ตำบล ซำยาง แยกจาก ตำบลนาจาน ในปี พ.ศ. 2512 อำเภอสีชมพู ยกฐานะเป็นอำเภอครั้งแรก มี 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 45,000 คน และได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่จาก "ศรีชมพู" เป็น "สีชมพู" ดังเช่นในปัจจุบัน

อำเภอสีชมพู :มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ :ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก :ติดต่อกับอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ :ติดต่อกับอำเภอเวียงเก่าและอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก :ติดต่อกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การคมนาคม :การเดินทางโดยบรถยนต์ตามถนนสายมลิวรรณ-อำเภอชุมแพ ถึงอำเภอชุมแพ เลี้ยวขวาด้านข้างสถานีตำรวจภูธรชุมแพ ไปอำเภอสีชมพู จากขอนแก่น – สีชมพู ระยะทาง 114 กิโลเมตร

การปกครองส่วนท้องถิ่น :ท้องที่อำเภอสีชมพู ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง คือ เทศบาลตำบลสีชมพู,เทศบาลตำบลวังเพิ่ม,เทศบาลตำบลนาจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข,องคืการบริหารส่วนตำบลสีชมพู,องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง, องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง,องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน

ธนาคาร :ประกอบด้วยธนาคารออมสินสาขาสีชมพู และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำขวัญอำเภอสีชมพู :พืชผลการเกษตร นกเป็ดน้ำ ถ้ำผาเจาะ เลาะดงลาน สงกรานต์แก่งตู้

ปัจจุบันนายอำเภอสีชมพู คือ-ว่าง-

  • Chansamon Phongphaeo

    เพิ่งรู้จักว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จมาประทับที่บ้านเกิดเรา