— นครราชสีมา, 22 พฤศจิกายน 2555

การทำกระบวยตักน้ำโบราณโดยใช้กะลามะพร้าว เป็นภูมิปัญญาในการรู้จักวิธีและขั้นตอนในการนำกะลามะพร้าวมาทำเป็นกระบวยตักน้ำโบราณ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปใช้ตักน้ำดื่ม ตลอดจนจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว