— เชียงราย, 07 พฤศจิกายน 2555

การจักสานไม้ไผ่เป็นการนำเอาไม้ไผ่ต่างชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม มาสานเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ตะกร้า กระด้ง กระติบข้าว ไหข้าว ตอกใช้สำหรับมัดต้นกล้าข้าวและมัดข้าวหลังเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์เพื่อการจับสัตว์น้ำ เช่น ไซ ข้อง ตุ้ม และแซะ เป็นต้น โดยตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเลือกใช้ไม้ไผ่ตามลักษณะของเนื้อไม้ที่เหมาะสมกับเครื่องใช้แต่ละชนิดและมีเทคนิควิธีการเพื่อยืดอายุการใช้งานของไม้ไผ่