— เชียงราย, 07 พฤศจิกายน 2555

การทอเสื่อกกในยามว่างเว้นจากการทำการเกษตรผู้หญิงในหมู่บ้านจะทำในยามว่างจากการทำเกษตรโดยผู้ชายจะออกไปทำงานนอกบ้าน ผู้หญิงจะช่วยกันทอเสื่อ ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านจะนำกกมาปลูกในบริเวณบ้านและสวน จากนั้นเมื่อต้นกกสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วจะตัดแล้วคัดขนาดต้นกกแบ่งตามความยาวแล้วผ่าเป็นสี่ส่วน นำไปตากแดดไว้ประมาณ 4-5 วันจนแห้ง หากต้องการสีสันจะนำไปย้อมสีตามต้องการ ในการทอเสื่อมีอุปกรณ์ที่สำคัญได้แก่ โฮงตำสาด คือโครงไม้เครื่องทอ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สำหรับขึงเชือกไนลอน ฟืม คือ เครื่องสำหรับทอเสื่อ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้มีรูห่างกันประมาณ 1 นิ้ว สำหรับสอดเชือกไนลอน ใช้กระทบหรือตอกให้กกและเชือกประสานกันเป็นผืนเสื่อ นอกจากนั้นจะมีไม้สอด เพื่อสอดกกเข้าไปตามเชือกไนลอนที่ขึงไว้ ส่วนลวดลายของเสื่อนั้นจะเป็นลวดลายง่าย ๆ ตามความต้องการของผู้ทอ เสื่อที่ทอได้จะมีหลายขนาดตามความยาวของต้นกกที่ได้คัดไว้ ส่วนใหญ่จะทอเสื่อไว้ใช้ในครัวเรือนและสำหรับเป็นของฝาก จะมีจำหน่ายบางส่วนตามเท่านั้น