— ยะลา, 06 ธันวาคม 2555

อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา เดิมชื่อว่า “อำเภอบาเจาะ” ขึ้นกับเมืองรามันตั้งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๕๐ ณ บริเวณบ้านบาเจาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบาเจาะ ต่อมาได้ประกาศยกเลิกหัวเมืองต่าง ๆ (เมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองยะลา เมืองรามัน เมืองหนองจิก และเมืองระแงะ) จึงได้ย้ายอำเภอมาตั้ง ณ แห่งใหม่ ที่บันนังสตา หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสตา ซึ่งอยู่บนฝั่งตะวันตก (ฝั่งซ้าย) ของแม่น้ำปัตตานี และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า“อำเภอบันนังสตา”เป็นภาษามาลายูพื้นเมืองแปลว่า“นามะปราง”อยู่ห่างจากจังหวัดยะลาไปทางทิศใต้ตามเส้นทางหลวง ถนนสุขยางค์ สายยะลา-เบตง ระยะทางประมาณ ๓๙ กิโลเมตร โดยมีหมื่นเสนานุรักษ์ เป็นนายอำเภอคนแรก มีนายอำเภอผลัดเปลี่ยนกันปกครอง มาแล้วทั้งสิ้น ๔๕ คน คนปัจจุบันคือนายเมธี กาญจณะพังคะ

สภาพทั่วไปของอำเภอบันนังสตา

อำเภอบันนังสตา ตั้งอยู่ติดถนนสุขยางค์ (สาย ๔๑๐ ) ในเส้นทาง สายยะลา-เบตง หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสตา ห่างจากจังหวัด ๓๙ กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด ๗๑๕.๐๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ ๔๔๖,๘๗๕.๐๐ ไร่

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอกรงปินัง และ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

- ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย

คำขวัญอำเภอบันนังสตา

ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน

อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

สถานที่ตั้ง

อำเภอบันนังสตา ม.๒ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

บ้านเลขที่ ๔๗ ถ.ตลาดล่าง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลารหัสไปรษณีย์ ๙๕๑๓๐