— ปัตตานี, 21 ธันวาคม 2555


ชื่อ จานลายโบราณชื่อผู้ครอบครองนางแวเม๊าะ อาแวประวัติความเป็นมาจานลายโบราณ หมายถึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นในสมัยโบราณซึ่งจะมีอายุประมาณ ๙๐ ปี ซึ่งจะมีลักษณะและลวดลายที่โดดเด่นซึ่งในปัจจุบันจะหาชมได้ยากเพราะเป็นวัตถุทางโบราณที่มีราคาแพงและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ประดับบ้าน และตั้งโชว์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วยลักษณะของสิ่งของ มีรูปทรงวงกลมวัสดุที่ใช้ เซรามิก