— ยโสธร, 11 ธันวาคม 2555

นาง สวงศ์ ปุญปก มีทำอาชีพทอเสื่อ ทำได้มาประมาณ 40 ปี ปัจจุบันอายุ 69 ปี โดยอาศัยการเรียนรู้จากชาวบ้านด้วยกัน แล้วนำมาทำเองโดยคิดลายเอง ตามความต้องการของผู้ซื้อ สามารถทำได้วันละ 2 ผืน ต่อ วัน ราคาผืนละประมาณ 150 – 200 บาท ส่วนมากจะเป็นการช่วยเหลือชุมชน

วิธีการทอ

วัสดุที่ต้องเตรียม

1.ต้นกก โดยเฉลี่ยความสูงของต้นประมาณ 120-150 ซม.ขึ้นไป หรือมีลำต้นใบแก่ 2.นำมาผ่าครึ่งเป็นริ้วเล็กๆ

3.นำต้นกกไปตามแดดให้แห้งประมาณ 2-3 วัน จะได้ต้นกกคุณภาพ

วิธีการทำ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอเสื่อจะมี กี่ ส่วนใหญ่เป็นแบบกี่ตั้ง ใช้คนทอ 2 คน คือคนหนึ่งพุ่งกกเข้าฟืมและอีกคนหนึ่งกระทบฟืมก่อนจะทอต้องน้ำมาพรมให้ชุ่ม จึงนำไปทอได้ เมื่อทอเสร็จจึงตัดหางที่ยื่นออกมา ถ้าเสื่อกกที่ ทอเสร็จยังไม่แห้งพอก็จะนำไปผึ่งแดดไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป