— ศรีสะเกษ, 03 ธันวาคม 2555

ไห เป็นภาชนะดินเผาเนื้อดินแกร่ง ผิวสีเทา มีกการประดับหูด้วยการปั้นแปะ 2 ข้าง ตกแต่งด้านนอกด้วยลายขูดขีดที่ส่วนต่อระหว่างคอและไหล่ และไหล่และลำตัว ส่วนลำตัว และส่วนก้น ก้นตัดเรียบ

- สูงทั้งหมดประมาณ 54 เซนติเมตร

- เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้างประมาณ 25 เซนติเมตร

- เส้นผ่าศูนย์กลางคอกว้างประมาณ 17 เซนติเมตร

- เส้นผ่าศูนย์กลางไหล่กว้างประมาณ 38 เซนติเมตร

- เส้นผ่าศูนย์กลางก้นกว้างประมาณ 22 เซนติเมตร

- ภาชนะดินเผาหนาประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร

- หูยาวข้างละประมาณ 2.5 เซนติเมตร และ 3 เซนติเมตร ตามลำดับ

ไห ที่พบมีลักษณะคล้ายไหที่ผลิตจากแหล่งเตาโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งที่เคลือบผิวด้วยสีน้ำตาลและไม่เคลือบผิว นิยมผลิตกันในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-22 หรือเมื่อ 400-800 ปีมาแล้ว