— เชียงราย, 13 กุมภาพันธ์ 2556

ฟ้อนเล็บ เป็นการฟ้อนรำ อีกชนิดหนึ่งของชาวไทยภาคเหนือ เรียกชื่อตามลักษณะของผู้ฟ้อนที่แต่งตัวแบบชาวไทยภาคเหนือและสวมเล็บยาวทุกคน ลักษณะจะคล้าายการฟ้อนเทียนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย