— เชียงใหม่, 10 มีนาคม 2556

ลักษณะของเครื่องปั่นด้าย หรือ ไน ลักษณะของไนทั่วไปจะเป็นวงกลม ติดตั้งอยู่ระหว่างขาสองอันที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง และมีเหล็กสอดเป็นคันสำหรับหมุนวงล้อ ส่วนขาติดตั้งอยู่บนส่วนหัวของฐานที่ทำด้วยไม้ท่อนยาวประมาณ ๓๐ นิ้ว โดยที่ส่วนปลายของท่อนไม้จะมีเหล็กในสอดอยู่กับขาตั้งโดยโผล่เหล็กในออกมา ไว้สำหรับเป็นที่สวมของหลอดไม้ไผ่ ที่ทำเป็นกรอด้าย และระหว่างวงล้อจะมีสายพานทำด้วยเชือกโยงมาเพื่อหมุนเหล็กใน

เครื่องปั่นด้าย เป็นเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับปั่นฝ้ายให้เป็นเกลียวแน่นจนเป็นเส้นด้าย สำหรับเครื่องใช้ที่สำคัญในสมัยโบราณ ผลิตจากวัสดุพื้นบ้านเช้นไม้ไผ่ ไม้สักหรือไม้เนื้อแข็ง ใช้สำหรับปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายาวๆ แล้วมัดรวมเป็นกลุ่ม ก่อนจะนำไปย้อมสีหรือ นำไปถัก หรือทอที่ฮูกทอฝ้าย ให้เป็นผืนก่อนจะนำไปใช้ประโยชน์ หรือตัดเย็บตามต้องการต่อไปคำสำคัญที่ปั่นฝ้าย