งานบั้งไฟ อำเภอท่าแซะ

, 21 มิถุนายน 2554


        งานทำบุญบั้งไฟ  เป็นงานประเพณี ที่จัดขึ้นที่หมู่ที่ ๒๓ บ้านสันกำแพง   ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ   ซึ่งจัดช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี หรือ เดือน ๖ เป็นประเพณีเพื่อขอฝนให้ตกตามฤดูกาล โดยในหมู่บ้านนี้  ตำบลรับร่อ  มีชาวไทยอีสาน ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพ หลังจากเกิดพายุใต้ฝุ่นเกย์