สับปะรดรัตนวาปี

, 21 มิถุนายน 2554


สับปะรดรัตนวาปี เป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านในเขตอำเภอรัตนวาปีปลูกเป็นจำนวนมากมีรสชาดหอมหวานอร่อย นอกจากจำหน่ายเป็นสับประรดสดแล้วยังมีการนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านได้หลายชนิด เช่น สับประรดกวน เนื่องจากอำเภอรัตนวาปีมีการปลูกสับประรดจำนวนมากจึงมีงานประจำปีของอำเภอ คือ งานสับปะรดฉ่ำหวาน ซึ่งจะจัดประมาณเดือนเมษายนของทุกปี