ข้าวเกรียบสับปะรด

, 21 มิถุนายน 2554


เมื่อเป็นอำเภอที่ปลูกสับปะรดมาก ทำให้ผลผลิตถูกนำมาผ่านภูมิปัญญาของชาวชุมชน ทำเป็นข้าวเกรียบสับปะรดจำหน่าย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ