การทำหมวกด้วยใบมะพร้าว

, 30 มิถุนายน 2554


หมวกใบมะพร้าว            การทำหมวกด้วยใบมะพร้าว  เป็นการนำใบมะพร้าวมาใช้ประโยชน์สานเป็นหมวกเพื่อป้องกันแสงแดดและฝนได้วิธีทำ     ใช้ทางมะพร้าวมาผ่าเป็น  ๓  ซีก  ตัดเป็นท่อน  ๆ  ความยาวม้วนเป็นทรงกลมเท่ากับศรีษะผู้สวมใส่  แล้วใช้เชือกฟางผูกให้เป็นวงกลม  จากนั้นสานใบมะพร้าวไปในทางเดียวกันเป็นลายขัดในมุมแผ่เป็นปีกของหมวก  จากนั้นสานใบมะพร้าวเขียนขึ้นไปเป็นทรงกระบอก  จากนั้นเป็นรูปหมวก  ตอนจบใช้ปลายใบมะพร้าวสอดลงมาเก็บที่ปีกหมวก

       -  ได้รับการถ่ายทอดมาจาก  มารดา  และได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน  เยาวชน  และประชาชนมาโดยตลอด

       -  ราคา  จำหน่ายหมวกใบมะพร้าว  ใบละ  ๕๐  บาทหมายเหตุ   จะให้คงทน  ต้องนำไปตากแดดให้แห้งสนิทและใช้แล็กเกอร์ทาทับหมวก  แล้วตากให้แห้ง  จะมีความงดงามและสวยงามมาก