นายบุญหนัก ศรีสุวรรณ

, 10 กรกฎาคม 2554

นายบุญหนัก  ศรีสุวรรณ   
         เป็นผู้มีภูมิรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของน้ำศักดิ์สิทธิ์  ณ ถ้ำน้ำทิพย์  ถ้ำเขาพลู  รวมทั้งประวัติถ้ำเขาพลู  และประวัติหลวงปู่จีด  อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาพลู  ปัจจุบันอายุ  ๙๔  ปี  อยู่บ้านเลขที่  -   หมู่ที่ ๓   ตำบลชุมโค  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร