จิตรกรรมบนผ้า

, 22 กรกฎาคม 2554


จิตรกรรมบนผ้า (พระบฏ) วัดพระหลวง เป็นเรื่องมหาเวสสันดรชาดก และพระมาลัย เขียนขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 24