การทำตุง/นางบุญทิน ใจแก้วทิ

, 23 กรกฎาคม 2554


นางบุญทิน ใจแก้วทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้ในด้านการทำ "ตุง" เกือบทุกประเภท เช่น ตุงตั๋วเปิ้ง , ตุง ๑๒ ราศี , ตุงคน , ตุงพญายอ ฯลฯ ซึ่งตุง ส่วนใหญ่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลปีใหม่เมือง , งานสงกรานต์ ฯลฯ มือถือ ๐๘๔- ๗๖๕๙๙๔๓ , เบอร์โทรศัพท์บ้าน ๐๕๕ – ๕๕๗๐๘๕นางบุญทิน ใจแก้วทิ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อุทิศตนให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยนำความรู้ที่ตนเองมีอยู่ไปถ่ายทอดให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านโดยไม่คิดเงิน ซึ่งการอุทิศตนดังกล่าว จึงทำให้เป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน