ถ้ำทะเลทรัพย์

, 25 กรกฎาคม 2554


ถ้ำทะเลทรัพย์ถ้ำทะเลทรัพย์ อยู่ในเขตตำบลทะเลทรัพย์ เป็นถ้ำที่เกิดจากเขาหินปูน มีขนาดใหญ่ ตัวถ้ำสามารถเดินทะลุผ่านได้ เป็นที่ตั้งของวัดถ้ำทะเลทรัพย์ มีพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานอยู่ ถ้ำแห่งนี้อยู่ติดกับทะเลทรัพย์ (ทะเลสาบ) เมื่อไปชมถ้ำแล้วแวะเที่ยวชมทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติของอำเภอปะทิว