การปั้นมังกรจากขี้เลื่อย

, 27 กรกฎาคม 2554


การปั้นมังกรจากขี้เลื่อย เป็นลักษณะของมังกรที่พันตอไม้หรือเป็นตัวเดียวมีหลายขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการและมีจำหน่ายในงานกาชาดและงานของทางราชการ