นายสุชิต เสือมาก

, 01 สิงหาคม 2554


นายสุชิต เสือมาก

อยู่บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ ๓ บ้านคลองโชน เป็นผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านศิลปะการแสดง "กลองยาว" รับสอนกลองยาวทั่วไป ตีกลองยาวมากว่า ๒๐ ปีแล้ว

การสืบทอด

ไปหัดตีกลองยาวกับปราชญ์ชาวบ้าน ชื่อนายใจ ต.ตะโก ฝึกหัดตีกลองยาว ๓ เดือน รับเล่นกลองยาวในงานต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน รับเล่นกลองยาวประมาณ ๒๐ ปี ปัจจุบันรับสอนอย่างเดียว

การถ่ายทอด

ถ่ายทอดแก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก และ อ.หลังสวนเพลงประกอบกลองยาว ๕ – ๑๒ เพลง

ตีกลองยาวไป ร้องเพลงไป