บุญบั้งไฟตำบลนาหว้า

, 01 สิงหาคม 2554


บุญบั้งไฟตำบลนาหว้า จัดขึ้นเพื่อขอฝน โดยมีการเส็งกลองกิ่ง ขบวนแห่บั้งไฟ แบบดั้งเดิม มีการแข่งขันจุดบั้งไฟสูง จัดที่ วัดศรีชมพู่ และ วัดนาหว้า เป็นประเพณี ขอฝนก่อนเริ่มฤดูการทำนา