เพาะเห็ดนางฟ้า

, 02 สิงหาคม 2554


นายธัญญรัตน์ พึ่งแสงโชติช่วง ภูมิปัญญาด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดเป็นผักประเภทที่คนนิยมมาทำอาหาร มีรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูง นำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด และสามรถมาแปรรูปอาหารได้อีก จึงมีเกษตรกร ที่มีความรู้ความสามรถ ได้ทำการเพาะเลี้ยงเห็ดไว้บริโภคในครัวเรือนและที่เหลือไว้ขายทำรายได้ให้กับครอบครัวสนใจการเพาะเห็ดนางฟ้า ติดต่อบ้านทุ่งแจ้ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๖๐ บ้านทุ่งแจ้ หมู่ที่ ๑ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงนาย