รำวงย้อนยุค คณะเพชรในฝัน

, 05 สิงหาคม 2554


ปัจจุบัน รำวงย้อนยุค นับว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งภายในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ จะนิยมมีรำวงย้อนยุคภายในงาน ดังกล่าวด้วย เช่น งานสงกรานต์ งานปิดทอง งานปีใหม่ เป็นต้นรำวง ย้อนยุคคณะเพชรในฝัน เป็นชื่อรำวงย้อนยุค ของตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้ตั้งวงตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ มีนายไกร ใจดี เป็นผู้ริเริ่ม ได้แสดงตามงานเทศกาลต่าง ๆ มีนางรำของวงเพชรในฝัน จำนวน ๑๓ คน นายไกร ใจดี เป็นหัวหน้าคณะ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ถึงแก่กรรม และมี นางมณฑา หนูทิพย์ รับเป็นหัวหน้าคณะต่อจนถึงปัจจุบัน