หม้อสามขา

, 11 สิงหาคม 2554


หม้อสามขา

การขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดี บริเวณพื้นที่วัดปทุมธารารามได้รับการยืนยันจากนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ตและคณะว่า จากการที่ได้มีการค้นพบเศษภาชนะดินเผาหม้อสามขาในหลุมที่ 1 ความลึกประมาณ 70 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลทางโบราณนั้นส่วนใหญ่ "หม้อสามขา" มักจะพบบริเวณถ้ำ แต่ที่วัดปทุมธารารามแห่งนี้ ได้พบหม้อสามขา บริเวณพื้นที่ด้านนอก เป็นที่ราบริมแม่น้ำ จึงนับว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ และครั้งแรกของประเทศไทย