บุญข้าวสาก(บุญเดือนสิบ)

, 17 สิงหาคม 2554


ประเพณีบุญข้าวสาก เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต พิธีกรรมประกอบด้วย วันเตรียมข้าวสาก เป็นวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ จะทำข้าวสาก โดยการเอาข้าวเม่าพอง คลุกกับข้าวตอกแตก แล้วใส่นำอ้อย นำตาล ถั่ว งา คลุกเคล้าให้เข้ากัน นอกจากนี้ชาวบ้านจะเตรียมข้าวต้ม ขนม อาหารหวานคาว หมาก พลู และบุหรี่ เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอโพธิ์ตากจัดทำทุกปี