หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก

, 19 สิงหาคม 2554


วัดโกรกกรากอยู่ในเขตเทศาบลนครสมุทรสาคร เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด สมัยก่อนเป็นชุมชนชาวจีน เรียกว่า "ก๊กกั๊ก" ต่อมาเพี้ยนไปทางสำเนียงไทยว่า "โกรกกราก"หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อศิลาแลง ศิลปะสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีตำนานที่เล่าต่อกันมามีควาว่า ชาวบ้านได้อันเชิญพระลงเรือล่องมาตามแม่น้ำ จนท้ายที่สุดมีเหตุให้ต้องอัญเชิญขึ้นเป็นพระประธานในอุโบสถมาไว้ที่ไว้โกรกกราจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเล่าต่อ ๆ กันมาว่าสมัยหนึ่งเกิดโรคระบาดทั่วทั้งตำบล ผู้นำชุมชนจึงมาบนบานว่า ถ้าหายขากโรคตาจะนำแว่นตามาถวาย ปรากฏว่าโรคตาหายระบาดไปจนหมดสิ้น จนเป็นที่เคารพบูชา ของชาวสมุทรสาครจนถึงปัจจุบันนี้