บ้านเรือนไทยย่อส่วน

, 23 สิงหาคม 2554


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำ/ผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน๑.ไม้สักแผ่นบาง(วีเนีย)

๒.กระดาษแข็งสี

๓.กาวร้อน,กาวลาเท็ค

๔.ไม้บรรทัด

๕.คัตเตอร์

๖.กรรไกรซิกแซก

๗.เลื่อยฉลุ

๘.ผ้ากำมะหยี่สี่เขียวไม้ที่ใช้ทำเสาบ้าน ไม้ที่ได้ประกอบเป็นชิ้นส่วนของบ้าน เช่น ฝาบ้าน ประตู หน้าต่าง บันลมกระดาษแข็งที่ใช้ทำหลังคา ตัดด้วยกรรไรซิกแซก มาตราส่วน ๑:๑๐๐ ของบ้านเรือนไทยย่อส่วนขั้นตอน/วิธีทำ/ผลิต ภูมิปัญญาพื้นบ้าน๑.ตีผังรูปแบบแปลนโดยให้เส้นตัดระหว่างเสาห่างกัน ๓ ซม. ลงบนแผ่นไม้ อัดขนาด ๗ นิ้ว×๗ นิ้ว×๑๐ มม. ที่เตรียมไว้

๒.นำเสาเรือนไทย (A) จำนวน ๓ ต้น มาติดอะเส(คาน) ด้านหน้าระยะความสูงเท่ากับ ๒.๗๐ ซม. แบบรูปด้านเรือนไทย (พักรอไว้ให้กาวแห้ง)

๓.นำเสาเรือนไทย (A) จำนวน ๓ ต้น มาติดอะเส (คาน) ด้านหลังเสาระยะความสูงเท่ากับ ๒.๗๐ ซม. แบบรูปด้านเรือนไทย และติดอะเสระดับระเบียงให้มีความต่างระดับกัน (๓ มม.) อยู่ด้านหน้าเสาสูง ๒.๔๐ ซม. และเพิ่มเสาลูกกรง (C) จำนวน ๑ ต้น (พักรอไว้ให้กาวแห้ง)

๔.นำเสาระเบียงเรือนไทย (B) จำนวน ๓ ต้น มาติดอะเสด้านหลังเสาระยะความสูงเท่ากับ ๒.๔๐ และเพิ่มเสาลูกกรง (C) อีก ๑ ต้น ติดอะเสระดับชานเรือนด้านหน้าเสาสูง ๒.๑๐ ซม. (พักรอไว้ให้กาวแห้ง)

๕.นำเสาชานเรือน (C) จำนวน ๓ ต้น มาติดอะเสด้านหลังเสาความสูง ๒.๑๐ ซม.ระดับชานเรือน (พักรอไว้ให้กาวแห้ง)

๖.นำเสาต่างๆ ที่ติดอะเสเป็นแถวมาตั้งติดกาวให้ตรงจุดตัดของผังรูปแบบแปลนไล่เรียงจากเสาเรือนไทย (A) เสาระเบียง (B) และเสาชานเรือน (C) (แถวที่ ๑-๔)

๗.เมื่อกาวแห้งดีแล้ว เริ่มวางตงระดับชาน, ระดับระเบียงและเรือนไทยโดยวางตงบนอะเสให้ติดกับเสาในแต่ระดับก่อน ส่วนตงระหว่างห้องให้แบ่งระยะเท่า ๆ กันวางตงห้องละ ๒ ตัว ๘.เมื่อวางตงทั้งหมดแล้ว นำชิ้นงานที่เป็นพื้นมาติดกับตง

๙.เมื่อติดพื้นเสร็จแล้ว นำชิ้นส่วนที่เป็นฝาชนิดต่างๆ พร้อมเจาะช่องหน้าต่างก่อนติดฝา

๑๐.ติดแปหัวเสาของเรือนไทย (A) ด้านความยาวและติดจั่วบนยอดเสาโดยให้ลงระหว่างช่องของแปหัวเสา พร้อมทั้งติดแปหัวจั่วและแปด้านข้างของจั่วตามลำดับ ๑๑.ติดจันทันระเบียงฝาระเบียงซ้าย-ขวา และจันทันตัวกลางยึดติดกับเสาเรือน (A) กับวางบนเสาระเบียง (B) ให้มีความลาดตามระดับของฝาระเบียง ซ้าย – ขวา และติดแประเบียงกับจันทันระเบียง

๑๒.ติดค้ำยันเชิงชายเรือนไทย และค้ำยันกันสาดพร้อมทั้งติดเชิงชายโดยรอบ ของเรือนไทย และกันสาด พร้อมทั้งเชิงชายระเบียงมุมตัดหักเหของระเบียงให้เท่ากับเชิงชายเรือนไทย

๑๓.ติดปั้นลมเรือนไทยให้อยู่ในระยะของเชิงชายเรือนไทย

๑๔.ติดแผ่นหลังคา เริ่มจากหลังคาปีกนก ซ้าย-ขวา หลังคาระเบียงหลังคากันสาด ซ้าย-ขวา หลังคากันสาดด้านหลังและหลังคาเรือนไทย

๑๕.ติดครอบหลังคาและติดปั้นลมระเบียงซ้าย-ขวา ให้อยู่ในเดียวกับปั้นลม เรือนไทยมาจดปลายชายคาระเบียง

๑๖.ติดบันไดทางขึ้นตรงจุดลูกกรง ช่องประตู และเก็บงานในส่วนต่างๆ ให้เรียบร้อยหรือจำทำรั้วและส่วนประกอบต่างๆ บริเวณรอบพื้นบ้านก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเทคนิคการทำ/ผลิต ภูมิปัญญาพื้นบ้านต้องวางผังก่อนลงมือปฏิบัติจริงทุกครั้งประโยชน์ที่ได้รับ๑.เป็นแบบจำลองก่อนสร้างบ้าน (โมเดล) ๒.เป็นของฝากของที่ระลึก