เซิ้งแหย่ไข่มดแดง

, 24 สิงหาคม 2554


เซิ้งแหย่ไข่มดแดง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่หากินจากธรรมชาติ และเทคนิคการแหย่ไข่มดแดง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บไข่มดแดงเป็น หวด อำนวยการแสดง โดย นายเศรษฐพงษ์ รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ใช้เวลาการแสดง 20 นาที ได้ทำการแสดง ในงานออนซอนเมืองอำนาจเจริญ ประจำปี 2551 ต่อหน้า นายปริญญา ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และ นางนฤมล ปานทอง นายกเหล่ากาชาด