พวงมะโหตร

, 24 สิงหาคม 2554


พวงมะโหตรการทำพวงมโหตร เป็นการสอนวิธีการทำ รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการทำพวงมโหตรกันน้อยมา แม้แต่ตามท้องตลาดเองก็ตาม จึงได้มีการสอนทำพวงมโหตรขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดไม่ให้ศิลปะแบบนี้ต้องจางหายไปตามกาลเวลาวิธีทำพวงมะโหตรอันดับแรกก็เตรียมอุปกรณ์ก่อน มีกระดาษว่า หรือ บางที่ก็เรียกกระดาษแก้ว สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเล็กใหญ่เท่าที่เราพอใจ ควรมีสัก ๓ แผ่น แผ่นละสี ก็จะดีครับ แต่จะชอบมากน้อยกว่านี้ก็ตามใจ

อุปกรณ์อย่างที่สองก็เป็น กรรไกร สำหรับตัดกระดาษ และ สุดท้ายก็เชือกด้ายสายว่าวที่ร้อยแป้นกระดาษกรม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว จำนวน 1อัน1.เริ่มจากพับกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรามี โดยพับตามเส้นทแยงมุม ก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม

2..พับครึ่งรูปสามเหลี่ยมที่ได้นั้นอีก 2ครั้ง3.เป็นอันว่าพับไปสามครั้งแล้ว ได้เป็นรูปสามเหลี่ยม4.จากนั้นเราก็พับกระดาษอีกที แต่คราวนี้เราจะพับด้านสัน (ด้านที่เปิดไม่ได้) พับให้ด้านสันไปทับกับด้านที่กว้างที่สุด จนเป็นคล้ายสามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกัน อย่างรูปข้างล่างนี้ครับ5.พับเสร็จแล้วกรีดเส้นให้เรียบ แล้วใช้กรรไกรตัดด้านกว้างให้เป็นเส้นตรง ตัดไปจนเกือบขาด แต่ระวังอย่าให้ขาด6. ตัดครั้งหนึ่งแล้วพลิกกระดาษไปตัดอีกด้าน จากนั้นตัดสลับไปสลับมาจนถึงชายล่างของแผ่นสั้น7.ตัดเสร็จแล้วกาง หรือ คลี่ ออกด้วยความระมัดระวัง กางจนกระดาษกลับไปเป็นมุมสี่เหลี่ยมดังเดิม ทำตามขั้นตอนนี้ทั้ง ๓ แผ่นเลย แล้วนำมาวางซ้อนทับกัน ให้มุมปลายกระดาษเยื้องกันเล็กน้อย8,ขั้นตอนต่อไปก็เจาะรูตรงกลางกระดาษ แล้วร้อยเชือกที่มีแป้นกระดาษอยู่เข้าไปจับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งแล้วเขย่าเบา ๆ 2-3ครั้ง ก็ได้พวงมโหตรสวยงามสีตามชอบใจ