การทำปลาร้าทอดสมุนไพร

, 30 สิงหาคม 2554


ชื่อ นางบุญมี พันธุ์ ที่อยู่ 58 หมู่ 2 บ้านพระนอน ต.จักรสีห์ อ.เมืองจ.สิงห์บุรี การเรียนรู้เนื่องจากชุมชนมีปลามากก็ได้คิดวิธีการถนอมอาหารโดยนำปลาที่มีจำนวนมากนั้นมาทำการถนอมอาหาร (ทำปลาร้า) ปลาร้าก็มีคนนิยมรับประทานจึงได้มีวิธีดึงดูดโดยการนำปลาร้ามาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าสับ ปลาร้าทอด ซึ่งวิธีการทำดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่ก็มีทำกันทั่วไปจึงได้หาวิธีและรูปแบบการทอดปลาร้าให้ดูน่ารับประทานและส่งผลดีต่อสุขภาพ คือการทำปลาร้าทอดสมุนไพร เพราะสมุนไพรพื้นบ้านก็มีสรรพคุณหลายอย่างและหาได้ง่ายจึงนำมาเป็นส่วนผสมในการทำปลาร้าทอดสมุนไพร