วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร

, 20 กันยายน 2554

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ สร้างในสมัยอยุธยา เป็นที่ตั้งของพระมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอันเป็นปูชนียสถานของชาติ เ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นที่ตั้งของพระมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอันเป็นปูชนียสถานของชาติ เป็นวัดที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวไทยจากทุกสารทิศ และเชื่อกันว่าถ้าได้มานมัสการครบทั้ง 7 ครั้งจะได้ขึ้นสวรรค์ และในทุกๆปี จะจัดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทปีละ 2 ครั้ง คือ ตั้งแต่ขึ้น 8 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) และตั้งแต่ขึ้น 8 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) และงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฏาคม)